Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

O Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97,Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23853-51027. κλικ για περισσότερα