Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας 'ΆΝΔΡΟΜΑΝΑ"»,  (Για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Καρπερού»), ως εξής:

δύο (2) ΠΕ Φυσικής Αγωγής
ενός (1) ΠΕ Πληροφορικής
ενός (1) ΠΕ Ξένων Γλωσσών
ενός (1) ∆Ε Εκµάθησης Θεατρικού Παιχνιδιού

Υποβολή αιτήσεων από: 06/01/2016 έως 15/01/2016 στη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ"» ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, Ανδρομάνας 2.  Τηλ. επικοινωνίας: 24623-51122. κλικ για περισσότερα