Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας 'ΆΝΔΡΟΜΑΝΑ"»,  (Για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Καρπερού»), ως εξής:

ενός (1) ΔΕ Μαγείρων

και δύο (2) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων από: 06/01/2016 έως 15/01/2016 στη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ"» ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, Ανδρομάνας 2.  Τηλ. επικοινωνίας: 24623-51122. κλικ για περισσότερα