Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

1) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (με έδρα την Καστοριά)
Μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων(με έδρα τα Γρεβενά)
Μιας (1) θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα: Εφικτότητα Εφαρμογής».

3) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (με έδρα την Κοζάνη)
Μιας (1) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική – Συγχωνεύσεις και Εξαγορές».

Κλικ για περισσότερα