Ειδήσεις και επικαιρότητα
2.9.2014 - 1 θέση ΠΕ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προηγμένα υλικά για δέσμευση υδραργύρου (Advanced materials for mercury capture)», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύβασης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού. Υποβολή αιτήσεων έως 12/09/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440. κλικ για περισσότερα
2.9.2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, για τα εξάμηνα 2014β και 2015α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15/09/2014.κλικ για περισσότερα
2.9.2014 - 1 θέση ΤΕ ή ΔΕ στην ΚΘ' ΕΠΚΑ (Φλώρινα)
Η ΚΘ' ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση Ά συντήρηση λίθου, κεραμικών, μετάλλου, οστών, ψηφιδωτού) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 03/09/2014 στη διεύθυνση: ΚΘ΄ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206.κλικ για περισσότερα
1.9.2014 - 150 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων στην ΚΘ΄ΕΠΚΑ (Αμύνταιο)
Ανακοινώνεται η πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Αρχαιολόγων (Τμ. Ιστορικό Αρχαιολογικό με ειδίκευση στην Αρχαιολογία), για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών στον προϊστορικό οικισμό των Αναργύρων IXb στην περιοχή Αμυνταίου - Φλώρινας, οι οποίες θα εκτελεστούν υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ΄ΕΠΚΑ. Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 23860-61147. Τηλ. επικοινωνίας: 23860-61142.
1.9.2014 - 15 θέσεις Σχεδιαστών στην ΚΘ΄ΕΠΚΑ (Αμύνταιο)
Ανακοινώνεται η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ ή ΙΕΚ Σχεδιαστών, για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών στον προϊστορικό οικισμό των Αναργύρων IXb στην περιοχή Αμυνταίου - Φλώρινας, οι οποίες θα εκτελεστούν υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ΄ΕΠΚΑ. Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 23860-61147. Τηλ. επικοινωνίας: 23860-61142.
1.9.2014 - 15 θέσεις ΤΕ στην ΚΘ΄ΕΠΚΑ (Αμύνταιο)
Ανακοινώνεται η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΔΕ-ΙΕΚ), για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών στον προϊστορικό οικισμό των Αναργύρων IXb στην περιοχή Αμυνταίου - Φλώρινας, οι οποίες θα εκτελεστούν υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ΄ΕΠΚΑ. Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 23860-61147. Τηλ. επικοινωνίας: 23860-61142.
1.9.2014 - 5 θέσεις ΥΕ Εργατών στην 11η ΕΒΑ (Σέρβια)
Η 11η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία (3) άτομα κατηγορίας ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Δυτικής Μακεδονίας - στερέωση Κάστρου Σερβίων (Β΄ φάση)». Υποβολή αιτήσεων από 01/09/2014 έως 05/09/2014. Τηλ.επικοινωνίας: 23310-29737. κλικ για περισσότερα
28.8.2014 - Voucher: Επιταγή εισόδου για 12.000 άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
Ξεκινά την Παρασκευή 29/08/2014 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα voucher «Επιταγή εισόδου για άνεργους απο 18 έως 24 ετών» στην αγορά εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικά 12.000 εγγεγραμένων του ΟΑΕΔ. κλικ για περισσότερα
27.8.2014 - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Koζάνης: 200 θέσεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και 50 σπουδαστές για το Π.Ε.ΣΥ.Π.
Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η εισαγωγή των σπουδαστών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2014-2015 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση για τις πόλεις όπου λειτουργούν Παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.(250 θέσεις στην Κοζάνη). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και μία και μόνο αίτηση για το Π.Ε.ΣΥ.Π. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από 28/08/2014 ώρα 12.00 έως 15/09/2014 ώρα 16.00. Τηλ. επικοινωνίας: 2102896773, 2102896733, 2102896734, 2102896751. κλικ για περισσότερα
27.8.2014 - 13 θέσεις ΥΕ Εργατών στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου)
Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων), συνολικά δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Υποβολή αιτήσεων έως 01/09/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-54212, 24610-94502. κλικ για περισσότερα
25.8.2014 - 10 θέσεις ΥΕ Εργατών στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Καρδιάς)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 60 ημερομίσθια, συνολικά δέκα (10) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για υποστηρικτικές εργασίές του Τομέα συντήρησης της Μον II του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Υποβολή αιτήσεων έως 29/08/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-96081, 24610-55204. κλικ για περισσότερα
25.8.2014 - 3 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα
Η Λ' ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 3 (τριών) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου: «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Π.Ε.Γρεβενών και Π.Ε. Κοζάνης », για τις ανάγκες της Λ΄ΕΠΚΑ. Υποβολή αιτήσεων έως 28/08/2014 στη δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής - Κοζάνης. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-98800,-1.κλικ για περισσότερα
25.8.2014 - 4 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων στην Π.Ε. Κοζάνης (Μαυροπηγή, Κόμανο και Ποντοκώμη)
H Λ΄ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Αρχαιολόγων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ?ΕΗ Α.Ε. στις τοπικές κοινότητες Μαυροπηγής, Κομάνου και Ποντοκώμης, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες της Λ΄ΕΠΚΑ. Υποβολή αιτήσεων έως 28/08/2014 στη δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής - Κοζάνης. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-98800,-1.κλικ για περισσότερα
25.8.2014 - 1 θέση εργασίας σε τμήμα marketing (Κοζάνη)
H εταιρεία CAMINODESIGN Σαμουκατσίδης Γ. & Σια ΟΕ , με έδρα την Κοζάνη, ζητάει ένα άτομο για εργασία στο τμήμα marketing της επιχείρησης. Απαραίτητα προσόντα γνώση προγραμμάτων γραφιστικής, webdesign  και αγγλικών.  Βιογραφικά στο info@caminodesign.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-45446. (από Kozan.gr)
20.8.2014 - 211 θέσεις ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (θέσεις και στη Δυτική Μακεδονία)
Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων έντεκα (211) ατόμων κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου ΕΒΖ ΑΕ. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν το εργοστάσιο που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, αλλά αρκετές ανοικτές θέσεις υπάρχουν και για τη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στη Φλώρινα και στο Μαυροδένρι Κοζάνης. Υποβολή αιτήσεων στη Δ/νση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ. Θεσ/νίκης-Βεροίας. Τηλ. επικοινωνίας: 23330-68200, 23330-68210.κλικ για περισσότερα
19.8.2014 - 1 θέση ΔΕ στο Δήμο Άργους Ορεστικού
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: Διοικητηρίου 35, Άργος Ορεστικό. Τηλ. επικοινωνίας: 24673-51313.
19.8.2014 - 1 θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγου (Γρεβενά)
Ζητείται νέος για εργασία στα Γρεβενά από την Ηλεκτραποθήκη Μουράτογλου Α.Ε. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Ηλικία 25 έως 35 ετών, να είναι ηλεκτρολόγος ΤΕ (ΤΕΙ). Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Γνώσεις Αγγλικών. Γνώσεις Η/Υ. Να είναι μόνιμος κάτοικος Γρεβενών. Αποστολή βιογραφικών: sofia@mouratoglou.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948512615. (από kozani.tv.)
19.8.2014 - Θέσεις πτυχιούχων με ειδίκευση στην Αρχαιολογία
Ζητούνται πτυχιούχοι με ειδίκευση στην Αρχαιολογία για συμμετοχή σε έργο αναφορικά με σωστικές ανασκαφές στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας. Βιογραφικά: φαξ :24630-54777. Πληροφορίες στο 24630-21700. (από kozan.gr)
18.8.2014 - 2 θέσεις σε Τεχνική Εταιρεία (Κοζάνη)
Ζητούνται δύο (2) άτομα από τεχνική εταιρεία, ως υπάλληλοι γραφείου. Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση του OFFICE, θα εκτιμηθεί επιπλέον δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία, κατά προτίμηση άτομα μεγάλα/ες σε ηλικία, πτυχίο ανώτερης σχολής (ΤΕΙ). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24610-40451. ΤΕΦΑΡΜ ΕΠΕ. 2ο χιλ. ΕΟ Κοζάνης-Αθηνών. (www.ergasiakozani.gr)
18.8.2014 - Θέσεις Διδασκόντων στα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο - Εαρινό Εξάμηνο). Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους από 19/08/2014 έως και 28/08/2014.κλικ για περισσότερα
Χρήστες
Μητρώα Ανέργων / Επιχειρήσεων
Χρήστης

Username
Password

Αν δεν έχετε λογαριασμό
 
  Εγγραφή Επιχείρησης
 
Με μια ματιά
Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
2.9.2014 - Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Κοζάνης. Ειδικότητες για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014.
Ανακοινώνηθηκαν οι ειδικότητες για το φθινοπωρινό εξάμηνο, στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Κοζάνης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24610-23816. κλικ για περισσότερα

28.8.2014 - Voucher: Επιταγή εισόδου για 12.000 άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα voucher «επιταγη εισόδου για ανέργους απο 18 έως 24 ετών» στην αγορά εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικά 12.000 εγγεγραμένων του ΟΑΕΔ.κλικ για περισσότερα

25.7.2014 - Αιτήσεις στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι και δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. κλικ για περισσότερα

23.6.2014 - ΤοπΣα: Συνοπτική Περιγραφή της προτεινόμενης παρέμβασης
Στόχος της παρέμβασης - Παραγόμενο προιόν της προτεινόμενης πράξης:
Βασικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Π.Ε Κοζάνης. Βασικό παραγόμενο προιόν είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξής, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με ωφελούμενους - ομάδες στόχούς: Άνεργους (εγγεγραμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ), Νέους Επιστήμονες (ιατρούς,οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣΑ), Αγρότες (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣα). κλικ για περισσότερα

 
Σημειώστε στην ατζέντα σας
Ημερίδες που σας προτείνουμε
2.9.2014 - Πρόγραμμα DIFASS:Διακρατικό συνέδριο με θέμα την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ - Καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει διακρατικό Συνέδριο με θέμα: "Πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας", στις 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2014 στην Κοζάνη (Κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αμφιθέατρο Ζ.Ε.Π.),στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου "DIFASS - Ανάπτυξη διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις".κλικ για περισσότερα

18.8.2014 - Σέρβια: Έκθεση Τοπικών – Αγροτικών Προϊόντων και Βιοτεχνίας
Για 4η συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Εθελοντών ΄Σέρβια εν Δράσει΄΄σε συνεργασία με τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού και την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων διοργανώνει στο χώρο της εμποροπανήγυρις Σερβίων την Έκθεση Τοπικών – Αγροτικών Προϊόντων και Βιοτεχνίας. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου 2014. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 24643-50131.

30.7.2014 - Ημέρα Καριέρας από την Emirates
Η Emirates διοργανώνει Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2014 στις 09:00π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα). κλικ για περισσότερα

24.7.2014 - Σεμινάριο μελισσοκομίας στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης
Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης διοργανώνει σεμινάριο μελισσοκομίας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις  27-07-2014 στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης από τις 9.00 έως τις 13.00. Τα θέματα του σεμιναρίου θα είναι: 1) Βασιλοτροφία, 2) Ασθένειες Μελισσών

15.7.2014 - Ημέρα Καριέρας από την Emirates στην Αθήνα
Η Emirates διοργανώνει Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα, το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 στις 09:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα).κλικ για περισσότερα

3.7.2014 - Ημερίδα: «Προοπτικές Εμπορικών Συνεργασιών και Εξαγωγών των Ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στο Κόσσοβο»
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης σε συνεργασία με το Γραφείο της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνουν, την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές Εμπορικών Συνεργασιών και Εξαγωγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και το Κόσσοβο». Τηλ.: 24610-41693.

26.6.2014 - Ενημερωτική εκδήλωση για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘‘Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II’’, ΕΣΠΑ 2007-2014
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα''(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ- σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., διοργανώνουν μία ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ενημέρωση των Δικαιούχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II'' για την ορθή υλοποίηση του έργου τους. Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες». Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 6.30μ.μ. στην ΑΝΚΟ, Αίθουσα συσκέψεων 3ου ορόφου,Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη.Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από τα αρμόδια στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους εντάχθηκαν ως Δικαιούχοι σε αυτό. κλικ για περισσότερα

25.6.2014 - Emirates: Ημέρα Καριέρας στη Θεσσαλονίκη
Η Emirates διοργανώνει Ημέρα Καριέρας στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 29  Ιουνιου 2014 στις 09:00π.μ. στο ξενοδοχείο The Met Hotel. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους online στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.emiratesgroupcareers.com

23.6.2014 - Αγροτικός Συν/σμος Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης: Ενημερωτική συνάντηση ενόψει της συγκομιδής λεβάντας
Ο  Αγροτικός Συν/σμος Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης καλεί τα μέλη του που είναι καλλιεργητές λεβάντας, για ενημερωτική συνάντηση. Η συνάντηση θα γίνει για ενημέρωση των παραγωγών για την  καλύτερη προετοιμασία των αγρών ενόψει της συγκομιδής και για τον τρόπο και χρόνο συγκομιδής των φυτειών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού στην πόλη της Κοζάνης στην οδό Γρεβενών 5 και ώρα 7:00μ.μ.. Επίσης γίνεται γνωστό προς τους μελισσοκόμους που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν τα μελισσοσμήνη τους κοντά σε φυτείες λεβάντας ότι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του Συν/σμού 24610-39746 για τον καλύτερο συντονισμό της μεταφοράς και εγκατάστασης σε συνεργασία με τα μέλη του Συν/σμού, καλλιεργητές λεβάντας.

12.6.2014 - Ημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Οδική Ασφάλεια
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα:«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Οδική Ασφάλεια –  Η αξία του Συστήματoς Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης (eCall)»,  που διοργανώνει για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  στις 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Κοβεντάρειο.

 

© 2006-7 Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης στο Νομό Κοζάνης