Ειδήσεις και επικαιρότητα
16.7.2014 - 3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Νηπιαγωγών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Δ.Μ.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών: Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός». Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στην Οργάνωση Παραγωγής και στον Έλεγχο Ποιότητας». Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική και Κινηματική Συμπεριφορά Μηχανών και Μηχανισμών». Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 15/09/2014. Περισσότερες πληροφορίες: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών: τηλ.: 23850-55100 και Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: τηλ.:24610-56602.
16.7.2014 - Λειτουργία νέων ειδικοτήτων στην ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ Κοζάνης (2014-15)
Κατά  το  Σχολικό  έτος 2014-2015  θα  λειτουργήσουν  στην  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του ΟΑΕΔ  Κοζάνης  οι  παρακάτω  ειδικότητες: 1)Τεχνιτών  Θερμικών &  Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων, 2)Τεχνιτών   Μηχανών  &  Συστημάτων  Αυτοκινήτου, 3)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών  Εργασιών, 4)Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, 5)Βοηθών Γενικής Νοσηλείας. Οι υποψήφιοι/ες  μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση στην  ΕΠΑ.Σ  ΟΑΕΔ  Μαθητείας Κοζάνης από 04/07/2014 έως 18/07/2014 και από 25/08/2014 έως την παραμονή της έναρξης μαθημάτων. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη  έχουν  όσοι  έχουν γεννηθεί  τα  έτη  1991  έως 1998.Πληροφορίες στα τηλ.: 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
15.7.2014 - Πτυχιούχοι με ειδίκευση στην Αρχαιολογία
Ζητούνται πτυχιούχοι με ειδίκευση στην Αρχαιολογία για συμμετοχή σε έργο αναφορικά με σωστικές ανασκαφές στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.:24630-21700, fax: 24630-54777.(kozan.gr)
11.7.2014 - 50 θέσεις ΥΕ στην Λ΄ΕΠΚΑ (Κοζάνη)
Η Λ΄ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την εκτέλεση της επείγουσας σωστικής ανασκαφής του έργου: «Σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής, Δήμου Εορδαίας». Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-98800, 24610­-98801. κλικ για περισσότερα
11.7.2014 - 10 θέσεις ΠΕ και ΥΕ στην ΚΘ' ΕΠΚΑ (Φλώρινα)
Η ΚΘ' ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου oρισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, ως εξής: τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΕ Αρχαιολόγων και έξι (6) άτομα κατηγορίας ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών. Υποβολή αιτήσεων από 11/07/2014 έως 17/07/2014. Δ/νση: ΚΘ΄ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206. κλικ για περισσότερα
11.7.2014 - 1 θέση ΔΕ στη ΔΕΗ (ΥΗΣ Πολυφύτου)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Σταθμών και Υποσταθμών,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Πολυφύτου, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Δ/νση: ΔΕΗ/ΥΗΣ Πολυφύτου, Σέρβια. Υποβολή αιτήσεων από 11/07/2014 μέχρι 20/07/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24640-32249. κλικ για περισσότερα
10.7.2014 - 32 θέσεις ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων, έξι (6) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών, ενός (1) ΔΕ Χειριστή σαρώθρου και είκοσι πέντε (25) ΥΕ Εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών (Τμήμα Καθαριότητας). Υποβολή αιτήσεων από 10/07/2014 έως 21/07/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-50323, 24610-50340, 24610-50362. κλικ για περισσότερα
8.7.2014 - 21 θέσεις στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ. της Εθνικής οδού Αμυνταίου - Φιλώτα. Υποβολή αιτήσεων από 09/07/2014 έως 18/07/2014. κλικ για περισσότερα
8.7.2014 - 1 θέση ΔΕ στη ΔΕΗ (Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοματισμών και Οργάνων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής/Tμήμα Υπαίθρου που εδρεύει στo Νομό Κοζάνης. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 16/07/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-45629. κλικ για περισσότερα
7.7.2014 - 20 θέσεις ημερομίσθιων Εργατών στο Δήμο Βοΐου
Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Ιούλιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βοΐου στη δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης. Τηλ. επικοινωνίας: 24683-50203, 50209. κλικ για περισσότερα
7.7.2014 - Υδρονομείς στο Δήμο Αμυνταίου
Ο Δήμος Αμυνταίου προσκαλέι όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 11/07/2014 στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Βαρικού. Τηλ. επικοινωνίας: 24633-51000, 23863-50168. κλικ για περισσότερα
7.7.2014 - 1 θέση ΔΕ 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Καστοριά)
Η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Αποκατάσταση Ναού Παναγίας Ενορίας Αγίων Αναργύρων». Υποβολή αιτήσεων έως 11/07/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-88200. κλικ για περισσότερα
7.7.2014 - 3 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ στην Π.Ε. Φλώρινας
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων, ως εξής: ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρων, ενός (1) ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής και ενός (1) ΥΕ Εργατών, για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωσης του Μελιταίου Πυρετού, της Π.Δ.Μ. (Π.Ε. Φλώρινας) - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). Τηλ. επικοινωνίας: 23853-50427,-430. κλικ για περισσότερα
7.7.2014 - 1 θέση ΔΕ ή ΥΕ στο Δήμο Άργους Ορεστικού
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCΒ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Τηλ. επικοινωνίας: 24673-51313. κλικ για περισσότερα
7.7.2014 - 1 θέση ΤΕ στη 16η ΕΒΑ (Καστοριά)
Η 16η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Συντήρηση τοιχογραφιών και ξύλινων κατασκευών Αρχοντικού σιατσιπά στην περιοχή Απόζαρι Καστοριάς». Υποβολή αιτήσεων έως και 11/07/2014 στη δ/νση: Μητροπόλεως 25, Καστοριά. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-88200.
7.7.2014 - Προκήρυξη διαγωνισμού για προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα (17 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία)
Τον διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ανατεθεί στο ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3341431, 210-3341243, 210-3342328. κλικ για περισσότερα
3.7.2014 - 2 θέσεις εργασίας στο ΣΚΟΔΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤ (Κοζάνη)
Ζητείται προσωπικό ηλικίας 30-40 ετών για κατάστημα λιανικού /χονδρικού εμπορίου με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.1)  Άνδρας με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας για μεταφορά-διανομή. 2) Γυναίκα με προϋπηρεσία  σε super-market. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο hrvsmarket@gmail.com. Πληροφορίες καθημερινά 10:00-12:00 & 17:00-18:00. ΣΚΟΔΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Χαλκιδικής & Βυζαντίου.Τηλ. επικοινωνίας: 24614-00812.
3.7.2014 - Προσλήψεις Αρχαιολόγων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (θέσεις στη Δυτική Μακεδονία)
Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει Αρχαιολόγους με διάφορες εξειδικεύσεις για το έργο: «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Ανοικτές θέσεις και στη Δυτική Μακεδονία. κλικ για περισσότερα
3.7.2014 - 10 θέσεις ΥΕ Εργατών (Γρεβενά)
Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της πράξης «Αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου Καστρί του δήμου Γρεβενών - κατασκευή στεγάστρων προστασίας και επισκευή του εργαστηριού της ανασκαφής». Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη Κτίριο ΚΕΔΕΑ, Γραφείο 104. Τηλ. Επικοινωνίας 2310-994026, 2310-994082. κλικ για περισσότερα
27.6.2014 - 2 θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υποβολή αιτήσεων από 09/07/2014 έως 07/08/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-68222,-3. κλικ για περισσότερα
Χρήστες
Μητρώα Ανέργων / Επιχειρήσεων
Χρήστης

Username
Password

Αν δεν έχετε λογαριασμό
 
  Εγγραφή Επιχείρησης
 
Με μια ματιά
Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
11.7.2014 - Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2014- Οι δικαιούχοι, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015. Το Πρόγραμμα επιδοτεί διακοπές, διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 15/09/2014 έως την 31/08/2015 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. κλικ για περισσότερα

23.6.2014 - ΤοπΣα: Συνοπτική Περιγραφή της προτεινόμενης παρέμβασης
Στόχος της παρέμβασης - Παραγόμενο προιόν της προτεινόμενης πράξης:
Βασικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Π.Ε Κοζάνης. Βασικό παραγόμενο προιόν είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξής, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με ωφελούμενους - ομάδες στόχούς: Άνεργους (εγγεγραμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ), Νέους Επιστήμονες (ιατρούς,οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣΑ), Αγρότες (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣα). κλικ για περισσότερα

 
Σημειώστε στην ατζέντα σας
Ημερίδες που σας προτείνουμε
15.7.2014 - Ημέρα Καριέρας από την Emirates στην Αθήνα
Η Emirates διοργανώνει Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα, το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 στις 09:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα).κλικ για περισσότερα

3.7.2014 - Ημερίδα: «Προοπτικές Εμπορικών Συνεργασιών και Εξαγωγών των Ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στο Κόσσοβο»
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης σε συνεργασία με το Γραφείο της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνουν, την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές Εμπορικών Συνεργασιών και Εξαγωγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και το Κόσσοβο». Τηλ.: 24610-41693.

26.6.2014 - Ενημερωτική εκδήλωση για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘‘Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II’’, ΕΣΠΑ 2007-2014
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα''(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ- σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε., διοργανώνουν μία ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ενημέρωση των Δικαιούχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II'' για την ορθή υλοποίηση του έργου τους. Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες». Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 6.30μ.μ. στην ΑΝΚΟ, Αίθουσα συσκέψεων 3ου ορόφου,Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη.Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από τα αρμόδια στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους εντάχθηκαν ως Δικαιούχοι σε αυτό. κλικ για περισσότερα

25.6.2014 - Emirates: Ημέρα Καριέρας στη Θεσσαλονίκη
Η Emirates διοργανώνει Ημέρα Καριέρας στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 29  Ιουνιου 2014 στις 09:00π.μ. στο ξενοδοχείο The Met Hotel. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους online στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.emiratesgroupcareers.com

23.6.2014 - Αγροτικός Συν/σμος Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης: Ενημερωτική συνάντηση ενόψει της συγκομιδής λεβάντας
Ο  Αγροτικός Συν/σμος Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Βοϊου Κοζάνης καλεί τα μέλη του που είναι καλλιεργητές λεβάντας, για ενημερωτική συνάντηση. Η συνάντηση θα γίνει για ενημέρωση των παραγωγών για την  καλύτερη προετοιμασία των αγρών ενόψει της συγκομιδής και για τον τρόπο και χρόνο συγκομιδής των φυτειών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού στην πόλη της Κοζάνης στην οδό Γρεβενών 5 και ώρα 7:00μ.μ.. Επίσης γίνεται γνωστό προς τους μελισσοκόμους που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν τα μελισσοσμήνη τους κοντά σε φυτείες λεβάντας ότι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του Συν/σμού 24610-39746 για τον καλύτερο συντονισμό της μεταφοράς και εγκατάστασης σε συνεργασία με τα μέλη του Συν/σμού, καλλιεργητές λεβάντας.

12.6.2014 - Ημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Οδική Ασφάλεια
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα:«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Οδική Ασφάλεια –  Η αξία του Συστήματoς Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης (eCall)»,  που διοργανώνει για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  στις 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Κοβεντάρειο.

11.6.2014 - ΟΑΕΔ: «Εργαστήρια κινητοποίησης ανέργων» σε Αττική, Αχαΐα και Θεσσαλονίκη
Τρία «εργαστήρια ενεργοποίησης - κινητοποίησης ανέργων» στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και  Θεσσαλονίκης θα ενεργοποιήσει ο ΟΑΕΔ, «θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους». Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν τις ώρες 09:00 - 14:30: για το νομό Αττικής την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 , για το νομό Αχαΐας την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και για τον νομό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014. κλικ για περισσότερα

30.5.2014 - Σεμινάρια από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης» & Το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΠΑΣ – Μαθητείας ΟΑΕΔ Κοζάνης
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης» & Το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΠΑΣ – Μαθητείας ΟΑΕΔ Κοζάνης, συνδιοργανώνουν
την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 και  ώρα 18:00 στην  αίθουσα Εργατικού Κέντρου Κοζάνης (οδός Ζαφειράκη 4), ημερίδα -Σεμινάριο με τις εξής θεματικές Ενότητες:α) Ενημέρωση για το θεσμό της «Μαθητείας» μαθητών των σχολικών μονάδων ΕΠΑΣ-ΣΕΚ σε επιχειρήσεις – Παρουσίαση του Δυικού Συστήματος Μαθητείας των Σχολών του ΟΑΕΔ.

30.5.2014 - «Εργαστήριο εξοικείωσης με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας»
Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια», θα πραγματοποιήσει τον Ιούνιο εργαστήριο εξοικείωσης με τους Η/Υ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 11 με 12 το πρωί και κάθε Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα στο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Η/Υ. Tηλ. επικοινωνίας: 24650-21261, ή στο Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης.

28.5.2014 - 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ Συνέδριο στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας με τίτλο: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει στις 01 – 03 Ιουνίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη το 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ  Συνέδριο με τίτλο: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

 

© 2006-7 Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης στο Νομό Κοζάνης