Ειδήσεις και επικαιρότητα
31.10.2014 - 1 θέση Μηχανικού Οχημάτων στην εταιρεία MAXX MOTORS A.E.B.E (Κοζάνη)
Η εταιρεία MAXX MOTORS A.E.B.E η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και επισκευής οχημάτων, ως επίσημος αντιπρόσωπος της Opel, Fiat, Alfa Romeo, Volvo και Isuzu στη Δυτική Μακεδονία, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) άτομο ως Μηχανικό Οχημάτων, για το κατάτημα που εδρεύει στο 2ο χ.λ.μ. Κοζάνης - Λάρισας. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-27327, 24610-27329. e-mail: info@maxxmotors.gr (www.ergasiakozani.gr)
31.10.2014 - 118 θέσεις ΥΕ Εργατών στη ΔΕΗ (ΛΚΔΜ)
Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη εκατόν δέκα οκτώ (118) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών κατηγορίας ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων και Μονάδων του ΛΚΔΜ. Υποβολή αιτήσεων από 03/11/2014 μέχρι 12/11/2014 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-52437, 24630-52317. κλικ για περισσότερα
30.10.2014 - 24 θέσεις ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στους Παιδικούς Σταθμούς Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών), ως εξής: δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, επτά (7) άτομα κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων, έξι (6) άτομα κατηγορίας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και οκτώ (8) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Υποβολή αιτήσεων στον 1ο Παιδικό Σταθμό Κοζάνης στην οδό Γκέρτσου και Πόποβιτς έως 31/10/2014.
30.10.2014 - 20 θέσεις ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο Αμυνταίου
Ο Δήμος Αμυνταίου πρόκειται να προσλάβει έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ως εξής: δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ Οδηγών οχημάτων, τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΔΕ Χειριστών οχημάτων και δεκατέσσερα (14) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργατών. Υποβολή αιτήσεων έως 05/11/2014. Δ/νση: Γρηγ. Νικολαϊδη 2, Αμύνταιο.
30.10.2014 - 1 θέση ΔΕ στο Δήμο Καστοριάς
Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31/10/2014.κλικ για περισσότερα
29.10.2014 - 1 θέση εργασίας στο κατάστημα Forthnet (Κοζάνη)
Τo κατάστημα Forthnet Κοζάνης αναζητεί προσωπικό για πλήρη απασχόληση με αρμοδιότητες: στην πώληση υπηρεσιών και προϊόντων, ενημέρωση και άρτια εξυπηρέτηση συνδρομητών και επικείμενων πελατών, επίλυση προβλημάτων,διαχείριση συστημάτων της εταιρίας, καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Περισσότερες πληροφορίες στη δ/νση: Γ. Μπουσίου 1, email nfotis@forthnet.gr, τηλ. 24610-24720.(kozan.gr)κλικ για περισσότερα
29.10.2014 - 2 θέσεις ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο Δεσκάτης
Το ΝΠΔΔ ''Oργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης'', ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός (1) ΔΕ Μαγείρων και ενός (1) ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού σταθμού Χασίων. Υποβολή αιτήσεων από 30/10/2014 έως 05/11/2014 στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης, δ/νση: Ανδρομάνας 2. Τηλ. επικοινωνίας: 24623-51122.
29.10.2014 - 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Υπολογιστών», στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23/12/2014. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 24610-56504.
21.10.2014 - 1 θέση ΠΕ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου  διάρκειας δέκα (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης, με αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίαςτου έργου: ''Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής ΠΕ και ΤΕ Κοζάνη-Θεσσαλονίκη.'' Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31/10/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440. κλικ για περισσότερα
20.10.2014 - Πρoκήρυξη από το Κέντρο δια βίου Μάθησης του Δήμου Βοΐου
Ο Δήμος Βοΐου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας και προγράμματα τοπικής εμβέλειας», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για: (α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και (β) Υπεύθυνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως και 27/10/2014 (ώρα 15:00). κλικ για περισσότερα
20.10.2014 - 1 θέση ΔΕ ή ΥΕ στο Δήμο Νεστορίου (Καστοριά)
Ο Δήμος Νεστορίου Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ Χειριστή Γκρέϊντερ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του. Υποβολή αιτήσεων έως 24/10/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24673-52313. κλικ για περισσότερα
17.10.2014 - 63 θέσεις ΔΕ στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων κατηγορίας ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Υποβολή αιτήσεων από 20/10/2014 ως 29/10/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-54305, 24610-54283. κλικ για περισσότερα
16.10.2014 - Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ/ΤΔΜ και ΑΝΚΟ, για ωφελούμενους επιστήμονες των ΤΟΠΣΑ της ΠΕ Κοζάνης.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο λειτουργίας του άτυπου Δικτύου Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συνεργειών, με βάση το γεγονός πως ο μεγαλύτερος αριθμός ωφελούμενων επιστημόνων των ΤΟΠΣΑ της ΠΕ Κοζάνης είναι μηχανικοί και καθώς στόχος του δικτύου είναι μεταξύ άλλων, να δοθεί η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν οι φορείς, εκτός του εταιρικού σχήματος, των οποίων η εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τις επιμέρους δράσεις και την τοπική κοινωνία,σε συνέχεια σύμφωνης γνώμης ΤΕΕ/ΤΔΜ στην πρόταση διοργάνωσης στις εγκαταστάσεις του, μια ελεύθερης - ανοικτής συζήτησης με την Διοικούσα Επιτροπή, τα συμμετέχοντα στα ΤΟΠΣΑ μέλη του, την ΑΝΚΟ ΑΕ,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ως προς την μέχρι σήμερα πορεία των δράσεων των ΤΟΠΣΑ και σχετικές προτάσεις για τη συνέχεια του προγράμματος, καλεί τους ωφελούμενους μηχανικούς του προγράμματος, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας την ερχόμενη Δευτέρα 20/10/2014 και ώρα έναρξης 18.00 μμ στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ, Μπουσίου & Εστίας 3 Κοζάνη.
15.10.2014 - Προκήρυξη για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, από το Δήμο Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29/10/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24613-50328. κλικ για περισσότερα
14.10.2014 - 1 θέση ΠΕ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος της διευρυμένης πρακτικής άσκησης του τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας και τη διεκπεραίωση όλων των τρεχουσών υποθέσεων, διοικητικών και τεχνικών υλοποίησης του έργου», ενδιαφέρεται για τη πρόσληψη ενός (1) άτομου κατηγορίας ΠΕ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Υποβολή αιτήσεων έως 20/10/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440. κλικ για περισσότερα
13.10.2014 - 1 θέση ΠΕ στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού
Ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού ανακοινώνει τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, Δημαρχείο Σερβίων - Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλ. επικοινωνίας: 24640-23892. κλικ για περισσότερα
13.10.2014 - 24 θέσεις ΠΕ και ΔΕ στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ. της Εθνικής οδού Αμυνταίου-Φιλώτα του Νομού Φλώρινας. Υποβολή αιτήσεων από 13/10/2014 έως 22/10/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-42411, 59282, 59292. κλικ για περισσότερα
13.10.2014 - Πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών
Στην έναρξη του νέου προγράμματος προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις 13 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014. κλικ για περισσότερα
9.10.2014 - 1 θέση ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο Τρανόβαλτο Κοζάνης
Η εταιρεία Αφοί Γ.Τερνενόπουλου & Σια Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων, με έδρα το Τρανόβαλτο Κοζάνης, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Χειριστής CNC). Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του εργαζομένου από και προς Κοζάνη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 24640-51470, fax: 24640-51543, e-mail: vemat@otenet.gr. (www.ergasiakozani.gr)
8.10.2014 - 1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ (Φλώρινα)
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο υποπρακτορείο Αμυνταίου που εδρεύει στο Νομό Φλώρινας. Υποβολή αιτήσεων έως 17/10/2014, δ/νση: Ηλέκτρας 6, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-49412. κλικ για περισσότερα
Χρήστες
Μητρώα Ανέργων / Επιχειρήσεων
Χρήστης

Username
Password

Αν δεν έχετε λογαριασμό
 
  Εγγραφή Επιχείρησης
 
Με μια ματιά
Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
21.10.2014 - Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ”Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με νέες τεχνολογίες”
Σας γνωστοποιούμε ότι τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Δημόσιες σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες».κλικ για περισσότερα

23.6.2014 - ΤοπΣα: Συνοπτική Περιγραφή της προτεινόμενης παρέμβασης
Στόχος της παρέμβασης - Παραγόμενο προιόν της προτεινόμενης πράξης:
Βασικός στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Π.Ε Κοζάνης. Βασικό παραγόμενο προιόν είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξής, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με ωφελούμενους - ομάδες στόχούς: Άνεργους (εγγεγραμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ), Νέους Επιστήμονες (ιατρούς,οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣΑ), Αγρότες (ασφαλισμένους στον ΟΓΑ εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση ΤοπΣα). κλικ για περισσότερα

 
Σημειώστε στην ατζέντα σας
Ημερίδες που σας προτείνουμε
31.10.2014 - Μελισσοκομικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης: Μελισσοκομικό σεμινάριο
Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης καλεί τα μέλη του την Κυριακή 2/11/14 και ώρα 9.30 πμ στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης με θέμα: 1) Βασιλοτροφία, 2)Συζήτηση ερωτήσεις. Ομιλητής: Γκόρας Γεώργιος Γεωπόνος διδάκτωρ Μελισσοκομίας ΑΠΘ.

30.10.2014 - Ενημερωτική Εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας για τα Κέντρα δια βίου μάθησης στην Καστοριά
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στην Καστοριά, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18.00, στο Ξενοδοχείο «LIMNEON RESORT», (4ο χιλ. Εθνικής Οδού Καστοριάς – Αθηνών). Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Γ.Γ. Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των έργων, των δράσεων και των προγραμμάτων τους, που υλοποιούνται και ενδιαφέρουν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

20.10.2014 - Ημερίδα με θέμα: Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και Εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων στο νομό Γρεβενών
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν: στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Γρεβενών,την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18.00 ημερίδα με θέμα: «Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και Εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων στο νομό Γρεβενών».

20.10.2014 - Πρόσκληση από το Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη
Το Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Καστοριάς και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καστοριάς προσκαλούν τις γυναίκες της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής σε ενημερωτική εκδήλωση του σχεδίου δράσης: «Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας δικτυώνονται. Περιφερειακό κέντρο στήριξης των γυναικών στη Δυτική Μακεδονία», την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 στις 7:00 μ.μ μέχρι 8:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Καστοριάς (ισόγειο διοικητηρίου).

16.10.2014 - Ημερίδα με θέμα: “Καινοτομία & χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή – Η περίπτωση των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & των Αρωματικών Φυτών”
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Καινοτομία & χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή – Η περίπτωση των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & των Αρωματικών Φυτών”, η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης (Κτίριο πρώην Νομαρχίας), στην Κοζάνη.

14.10.2014 - Hμερίδα : «Bionian Cluster: Καινοτομία και επιχειρηματικότητα»
Hμερίδα με τίτλο: «Bionian Cluster: Καινοτομία και επιχειρηματικότητα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου  και ώρα 19.00 στο μεγάλο Αμφιθέατρο  του  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. κλικ για περισσότερα

10.10.2014 - Εκδήλωση στη Μεταμόρφωση με θέμα: Αρωματικές Καλλιέργειες - Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης διοργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Αρωματικές Καλλιέργειες: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συλλόγου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) στη Μεταμόρφωση Κοζάνης.

6.10.2014 - ΕΒΕ Κοζάνης: Διοργάνωση ημερίδας: «Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή».
Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 με θέμα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. κλικ για περισσότερα

30.9.2014 - Κέντρο Εργάνη: Εκδήλωση στον Κρόκο
Το Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης, προσκαλούν τις γυναίκες του Κρόκου και της ευρύτερης περιοχής σε ενημερωτική εκδήλωση του σχεδίου δράσης: «Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας δικτυώνονται. Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των γυναικών στη Δυτική Μακεδονία», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01/10/2014 στις 7:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο Κρόκου.

24.9.2014 - Δήμος Σερβίων-Βελβεντού & ANKO: Ενημερωτική συνάντηση «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER».
Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO, προσκαλούν  τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, κατοίκους της περιοχής, σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 7μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Σερβίων-Βελβεντού. Η ενημέρωση θα αφορά στην 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013.

 

© 2006-7 Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης στο Νομό Κοζάνης