Ειδήσεις και επικαιρότητα
22.4.2014 - 1 θέση ΔΕ στη Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στο Τμήμα Υπαίθρου Κοζάνης
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Επιμελητών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής Τμήμα Υπαίθρου Κοζάνης. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 27/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-45629. κλικ για περισσότερα
16.4.2014 - Επικουρικοί γιατροί σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ (θέσεις σε Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας)
Το Υπουργείο Υγείας ανέρτησε τους πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων: Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής. Εξαίρεση αποτελούν οι γιατροί που κατέχουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική ανεξαρτήτως ειδικότητας. Υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων από 16/04/14 έως 30/04/14. κλικ για περισσότερα
14.4.2014 - 1 θέση ΥΕ στο Δήμο Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, για την υλοποίηση του ευρωπαικού προγράμματος: <<Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ανάπτυξη και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας>>. Δ/νση: Πλατεία Νίκης 1. Τηλ. επικοινωνίας: 24613-50323, 24613-50340, 24613-50362.κλικ για περισσότερα
14.4.2014 - 8 θέσεις Υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης πρσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 17/04/2014 στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα. Τηλ. επικοινωνίας: 24613-55137, 24613-55115. κλικ για περισσότερα
10.4.2014 - 36 θέσεις ΔΕ στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (8μηνα)
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων κατηγορίας ΔΕ διαφόρων εικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/04/2014 έως και 23/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-54305, 24610-54283. κλικ για περισσότερα
9.4.2014 - 14 θέσεις ΔΕ και ΥΕ στην ΚΘ' εφορεία αρχαιοτήτων (Φλώρινα)
Η ΚΘ' εφορεία αρχαιοτήτων πρόκειται να προσλάβει δεκατέσσερα άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έργο: «Εργασίες Αρχαιολογίας στο Τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγή». Οι θέσεις αφορούν: δεκατρία (13) άτομα κατηγορίας ΔΕ Εργατοτεχνιτών και έναν (1) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15/04/2014.  Δ/νση: Κθ' ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-44616. κλικ για περισσότερα
8.4.2014 - Προκήρυξη διαγωνισμού δικαστικών επιμελητών (3 θέσεις στην Δυτική Μακεδονία - Κοζάνη)
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1974 έως και 1992. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου. κλικ για περισσότερα
8.4.2014 - 12 θέσεις ΠΕ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες», πρόκειται να πρόσλάβει δώδεκα άτομα κατηγορίας ΠΕ, με σύμβαση έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης,  ως εξής: τέσσερις (4) Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερις (4) Νηπιαγωγούς, τέσσερις (4) Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότητας Φυσικών Επιστημών. Υποβολή αιτήσεων έως 16/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440. κλικ για περισσότερα
8.4.2014 - 4 θέσεις ΤΕ και ΥΕ στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Δυτική Μακεδονία». Οι θέσεις αφορούν: έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτών, έναν (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, έναν (1) ΤΕ Φυσικοθεραπευτών και έναν (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Υποβολή αιτήσεων έως 10/04/2014. Δ/νση: Α΄Παιδικός Σταθμός, θέση γήπεδο Σερβίων. Τηλ. επικοινωνίας: 24640-21577. κλικ για περισσότερα
7.4.2014 - 10 θέσεις ΠΕ και ΥΕ στην ΚΘ΄ΕΠΚΑ (Φλώρινα)
Η ΚΘ΄ΕΠΚΑ εφορεία προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου: <<Διαμόρφωση και αποκατάσταση του νότιου Πλατώματος του Αρχαιολογικού χώρου των Πετρών Αμυνταίου Ν. Φλώρινας>>.Οι θέσεις αφορούν έναν (1) ΠΕ Αρχαιολόγο, έναν (1) ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και οκτώ (8) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών. Υποβολή αιτήσεων έως 08/04/2014. Δ/νση: Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206.
7.4.2014 - 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου στη 16η ΕΒΑ (Καστοριά)
Η 16η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Αρχαιολόγων, για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση εγκαταστάσεων Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου». Υποβολή αιτήσεων έως 09/04/2014. Δ/νση: Μητροπόλεως 25, Καστοριά ή στα Γραφεία της 16ης ΕΒΑ. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-88200.κλικ για περισσότερα
7.4.2014 - 29 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει στους  ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ, ότι δύναται να παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τις παρακάτω ειδικότητες και  τμήματα. Δ/νση: Καραμανλή & Λυγερής. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56565. κλικ για περισσότερα
3.4.2014 - 2 θέσεις ΠΕ και ΤΕ στην ΚΘ' εφορεία αρχαιοτήτων (Φλώρινα)
Η ΚΘ'Εφορεια Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, ενός (1) κατηγορίας ΠΕ Τοπογράφων και ενός (1) κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, για το έργο: «Εργασίες Αρχαιολογίας στο Τμήμα Κορομηλιάς - Κρυσταλλοπηγής». Υποβολή αιτήσεων από 04/04/2014 έως 10/04/2014. Διεύθυνση: Κθ' ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-44616. κλικ για περισσότερα
2.4.2014 - 4 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ στην 17η Εφορεία Αρχαιοτήτων (Αιανή)
Η 17η Ε.Β.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τοιχογραφιών και δαπέδου Ιερού Ναού Κοίμησης Θεοτόκου Αιανής Π.Ε. Κοζάνης». Οι θέσεις αφορούν τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Έργων Τέχνης. Υποβολή αιτήσεων από 03/04/2014 έως 09/04/2014.  Δ/νση: Δημογεροντίας 10 (Αρχοντικό Γρ. Βούρκα-Κοζάνη). Τηλ. επικοινωνίας: 24610-25903. κλικ για περισσότερα
2.4.2014 - Ε.Β.Ε Κοζάνης: Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων
Το Επιμελητήριο Κοζάνης, ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω»  (ΤοπΕΚΟ) και στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» (ΤοπΣΑ),  ενημερώνει και καλεί  τις επιχειρήσεις - μέλη να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ», το οποίο πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα από τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορηγεί την απασχόληση  για τέσσερεις (4) μήνες των ωφελουμένων. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-41693. κλικ για περισσότερα
31.3.2014 - 1 θέση Ψυχολόγου στο «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης»
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία: «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», προτίθεται να προσλάβει Ψυχολόγο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31/12/2014. Δ/νση: Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης, Αιανής 2. Υποβολή αιτήσεων έως 03/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-33969.
31.3.2014 - 1 θέση ΠΕ στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού, προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Αξιολόγηση σειρών και υβριδίων στο καλαμπόκι για αντοχή στην ξηρασία». Υποβολή αιτήσεων μέχρι 07/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-68282. κλικ για περισσότερα
31.3.2014 - Πρόσκληση ΕΛΤΑ για άδεια Πρακτορείου στα Σέρβια (Πλατανόρευμα)
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επεκτείνουν το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Συνεργάζονται με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ιδιώτες επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στα καταστήματά τους. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Αστικού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στο Πλατανόρευμα Σερβίων. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24640-21591. κλικ για περισσότερα
31.3.2014 - Πρόσκληση ΕΛΤΑ για άδεια Πρακτορείου στην Καστοριά
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επεκτείνουν το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Συνεργάζονται με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ιδιώτες επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στα καταστήματά τους. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Αστικού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην Καστοριά. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 11/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-84548. κλικ για περισσότερα
29.3.2014 - 2 θέσεις Μεταδιδακτορικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και συγκεκριμένα του έργου με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές επιστήμες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) Μεταδιδάκτορες. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 16/04/2014. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440.κλικ για περισσότερα
Χρήστες
Μητρώα Ανέργων / Επιχειρήσεων
Χρήστης

Username
Password

Αν δεν έχετε λογαριασμό
 
  Εγγραφή Επιχείρησης
 
Με μια ματιά
Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
30.12.2013 - Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Νέων Αγροτών
Από τις 18 Μαρτίου μέχρι τις 16 Μαΐου 2014 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα νέων αγροτών, στο οποίο εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περισσότεροι από 8.000 νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών. κλικ για περισσότερα

 
Σημειώστε στην ατζέντα σας
Ημερίδες που σας προτείνουμε
16.4.2014 - 3.800 θέσεις εργασίας από την Emirates
Η Emirates διοργανώνει Ημέρα Καριέρας στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Απριλίου 2014 στις 09:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα). Στην Ημέρα Καριέρας, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με εκπροσώπους της Emirates και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία, καθώς επίσης για τη δουλειά και το ρόλο του πληρώματος καμπίνας και τις απαιτήσεις της θέσης. κλικ για περισσότερα

9.4.2014 - Hμερίδα για τις Εμπορικές Εκθέσεις
Το Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης, ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας και το Εκθεσιακό κέντρο Κοίλων Κοζάνης συνδιοργανώσουν την Έκθεση <<Εορδαία 2014>> για 6η συνεχόμενη χρονιά. Στα πλαίσια της ακόμη καλύτερης οργάνωσης της Έκθεσης, διοργανώνουν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό event, με θέμα: << Ο ρόλος των εμπορικών εκδηλώσεων στην αύξηση των πωλήσεων.Τι προσδοκά ο πελάτης από εμάς και τι προσδοκούμε εμείς από αυτόν>>. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό κέντρο των Κοίλων Κοζάνης, την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 και ώρα 11:30 π.μ.(Αναβλήθηκε για την Κυριακή του Θωμά, 27 Απριλίου στις 11 π.μ.)

3.4.2014 - Το Startup Europe Roadshow στην Αθήνα
Εκδήλωση με τίτλο: «ICT and young entrepreneurs: Enhancing Innovation» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου και ώρες 9:00 με 13:30. Την διοργανώνουν η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, κόμβος καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νέων Καινοτόμων (European Young Innovators Forum (EYIF), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Startup Europe", η οποία εντάσσεται στην "Ψηφιακή Ατζέντα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT). κλικ για περισσότερα


28.3.2014 - Εκδήλωση με θέμα: « Η καλλιέργεια του κρόκου, Νέοι Αγρότες & προοπτικές»
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και ο Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Η καλλιέργεια του κρόκου, Νέοι Αγρότες & προοπτικές». Στόχος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03 Απριλίου 2014 στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Κρόκου, είναι η ενημέρωση των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή κρόκου για τα κίνητρα που τους παρέχει το Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» προκειμένου, αφού υποβάλουν σχετικούς φακέλους, να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους.

18.3.2014 - Ημερίδα με θέμα: «Σχεδιάζοντας τη Στρατηγική Μάρκετινγκ για το Δήμο Κοζάνης»
Ο Δήμος Κοζάνης σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα: «Σχεδιάζοντας τη Στρατηγική Μάρκετινγκ για το Δήμο Κοζάνης», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014, στην αίθουσα του Κοβεντάρειου, στις 6:00 μ.μ.κλικ για περισσότερα

17.3.2014 - Ημερίδα με θέμα: «Νέοι & Επιχειρηματικότητα»
Ο Όμιλος Humans Κοζάνης διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης. Η εκδήλωση έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας και ποια χρηματοδοτικά εργαλεία  μπορούν να αξιοποιηθούν.

14.3.2014 - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Μεταπτυχιακές Σπουδές ένα ακόμη βήμα στην καριέρα μου
Το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Μεταπτυχιακές σπουδές: ένα βήμα ακόμη στην καριέρα μου». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική όπως και οι δυνατότητες λήψης υποτροφίας από το ίδρυμα Fulbright. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/03/2014, στις 2.00μμ, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

14.3.2014 - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Hμερίδα με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό»
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/03/2014 και ώρα 10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Φλώρινα και απευθύνεται στους φοιτητές της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

12.3.2014 - Ημερίδα Κτηνοτροφίας στο Λιβαδερό
Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ν. Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης διοργανώνουν, την Πέμπτη  13 Μαρτίου 2014 και ώρα 11 π.μ. στο Λιβαδερό, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πλατείας, ημερίδα με θέμα: «Διατροφή, Γενετική Βελτίωση, Ορθή Διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

7.3.2014 - Σεμινάριο: Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα σεμιναρίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Φλώρινα, με στόχο να προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε φοιτητές αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση: Θέμα: « Καινοτομία: Από τη Θεωρία στην Πράξη». Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα 11 του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

 

© 2006-7 Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης στο Νομό Κοζάνης